דוידס גרופ

הצוות שלנו

מנהל כללי

ישראל ישראלי
israel@devidasgroup.co.il

מנהל כללי

ישראל ישראלי
israel@devidasgroup.co.il

מנהל כללי

ישראל ישראלי
israel@devidasgroup.co.il

מנהל כללי

ישראל ישראלי
israel@devidasgroup.co.il

מנהל כללי

ישראל ישראלי
israel@devidasgroup.co.il

מנהל כללי

ישראל ישראלי
israel@devidasgroup.co.il

מנהל כללי

ישראל ישראלי
israel@devidasgroup.co.il

מנהל כללי

ישראל ישראלי
israel@devidasgroup.co.il

מנהל כללי

ישראל ישראלי
israel@devidasgroup.co.il
עיצוב: Basman/Tenenbaum | פיתוח: Binternet
בכניסה לאתר זה הנני מאשר ומצהיר כי:
1. אני בגיר מעל גיל 21
2. אני מודע לכך שחלק מהתכנים באתר עלולים להתפרש כפרסומת למוצרי עישון לפי חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ"ג-1983 והנני מבקש, מראש ובכתב, להיחשף לתכנים אלו.
בודק...